Villkor

1) Bokningar som gjorts med den här webbplatsen levereras av officiella leverantörer som valts av denna webbplats. Våra leverantörer agerar som ombud för denna webbplats. Våra leverantörer är medlemmar i föreningen the Society of Ticket Agents and Retailers (STAR) och verkar inom den praxis STAR fastställer för sina medlemmar. För mer information om STAR se www.star.org.uk.

2) Biljetter eller paket kan inte bytas eller avbokas.

3) Den här webbplatsen fungerar endast som ombud och har ingen kontroll över evenemanget eller arenan.

4) Biljetter säljs enligt evenemangsarrangörens/arenans villkor som är tillgängliga på begäran. Evenemangsarrangören/arenan förbehåller sig rätten att göra ändringar i de angivna arrangemangen eller de artister som deltar, att neka tillträde och att begära att personer som kommer för sent inte släpps in förrän en lämplig paus inträffar.

5) Om artiklar som har inköpts via den här webbplatsen säljs vidare eller överlåts i vinstsyfte eller för kommersiell vinst av någon annan än den här webbplatsen, evenemangsarrangören/arenan eller någon av deras auktoriserade underombud kan den det berör nekas tillträde eller förvisas från arenan.

6) Alla priser som visas anger separat det faktiska värdet på biljetterna, eventuella tillämpliga behandlingsavgifter, bokningsavgifter och eventuella tillämpliga expedierings-/hanteringsavgifter. Alla priser inkluderar gällande moms.

7) Biljetter och artiklar som köps av kunder utanför Storbritannien på den här webbplatsen kan hämtas på evenemangets arena det datum som föreställningen ska spelas eller vid ankomsten till hotellet, restaurangen eller evenemanget. Biljetter skickas endast till kreditkortinnehavarens registrerade fakturaadress

8) Ditt namn och din adress sparas. Denna information kommer inte att spridas till, säljas eller delas ut till någon annan organisation. det kan hända att du då och då får information från den här webbplatsen via e-post eller post som kan vara av intresse för dig. En kopia av dina personuppgifter behålls också av våra leverantörer som endast har licens för att använda informationen för behandling av dina bokningar, och inte i löpande marknadsföringssyften.

9) Klagomål och problem: Om du mot förmodan skulle ha anledning att klaga eller om du upplever några problem måste du omedelbart informera leverantörerna av den berörda tjänsten (inklusive restaurangen eller hotellet) vid tidpunkten för upplevelsen. Eventuella klagomål måste sedan skickas skriftligt till oss. Vi svarar inom 48 timmar. Observera att eventuella klagomål måste göras inom 14 dagar efter upplevelsen.

10) Observera att för rabatterade biljetter, kostar bokningar gjorda via telefon 1,50 £ i tillägg per biljett utöver våra internetpriser.

11) Biljettinnehavaren har endast rätt till en plats med ett värde som motsvarar vad som anges på biljetten. LondonMusicals.se och platsledningen förbehåller sig rätten att tillhandahålla en alternativ plats som anges på biljetten.

När du gör inköp via det här systemet samtycker du till och är bunden vid villkoren ovan.